خانه فرهنگ دال 021 8843 7051
021 8841 9072

تازه ها

پیشخوان
راه اندازی سایت خانه فرهنگ دال

از اول اسفند ماه به یاری خداوند متعال سایت مجموعه خانه فرهنگ دال راه اندازی شد. از این پس مراجعین محترم این مجموعه می توانند درخواست تعیین سطح،مشاوره تحصیلی و آموزشی، ثبت نام ترم اول و همچنین درخواست کلاس های خصوصی را از طریق سایت برای مجموعه ارسال نمایند.