خانه فرهنگ دال 021 8843 7051
021 8841 9072

تازه ها

پیشخوان
اطلاعیه تعطیلات اضطراری(شماره 4)
قابل توجه کلیه زبان‌آموزان و همکاران خانه فرهنگ دال 

با توجه به ادامه تعطیلی و همچنین اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی و احتمال تمدید آن، کلیه‌ی دوره ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشند. لازم به ذکر است تقویم آموزشی اصلاحی ارائه شده به حالت تعلیق درآمده و شروع مجدد دوره‌ها همزمان با ازسرگیری فعالیت دیگر واحدهای آموزشی خواهد بود و در صورت عادی شدن شرایط، مراتب به سرعت به اطلاع همه‌ی عزیزان خواهد رسید. همچنین کادر آموزشی مجموعه در حال بررسی و امکانسنجی شرایط جهت برگزاری دوره‌های مجازی می‌باشند.