8841 9072
8842 2061
8843 7051
خانه فرهنگ دال

دوره های A1.1
زبان آموز گرامی،

*با توجه به تعطیلی و تعلیق دوره های حضوری، تاریخ شروع و پایان دوره ها تغییر خواهند کرد.به محض برداشته شدن محدودیت ها تاریخ دوره ها به ترتیب اولویت تشکیل آنها، اصلاح شده و به زبان آموزان جهت شرکت در کلاس ها اطلاع رسانی خواهد شد.
*یک روز قبل از شروع دوره با کلیه زبان آموزان تماس گرفته خواهد شد.
*در صورت عدم تماس از طرف موسسه، پیش از مراجعه به موسسه، حتما از صحت تاریخ شروع دوره خود مطمئن شوید.